PDA

View Full Version : Romanji


neyx
07/07/08, 03:04 PM
1. Koko de wa kanji, hiragana, katakana nado wa nyuryoku shinaide kudasai.Yomimasen node romaji de onegaishimasu ne.
2. Dekiru dake eigo no honyaku no tetsudai o itashimasu.
3. Wakaranai koto ga attara, eigo de no johou shika arimasen ga, Introduction and Support (http://english-coffee.com/forumdisplay.php?f=4) Forums o gokakunin kudasai.
4. Forum Rules (http://english-coffee.com/rules.php) no hou mo check shite kudasai ne :).
5. Have fun learning English :D

1. We cannot read writings such as kanji, hiragana and katakana so pls write in roman letter.
2. We will help you as much as possible translating your language to English.
3. If you need help, you can go to Introduction and Support (http://english-coffee.com/forumdisplay.php?f=4) (available in English only)
4. Please check our Forum rules (http://english-coffee.com/rules.php).
5. Have fun learning English :D

trailblazerstravelntours
07/08/08, 01:10 PM
1. Koko de wa kanji, hiragana, katakana nado wa nyuryoku shinaide kudasai.Yomimasen node romaji de onegaishimasu ne.
2. Dekiru dake eigo no honyaku no tetsudai o itashimasu.
3. Wakaranai koto ga attara, eigo de no johou shika arimasen ga, Introduction and Support (http://english-coffee.com/forumdisplay.php?f=4) Forums o gokakunin kudasai.
4. Forum Rules (http://english-coffee.com/rules.php) no hou mo check shite kudasai ne :).

1.We cannot read writings such as kanji, hiragana and katakana so pls write in roman letter.
2.We will help you as much as possible translating your language to English.
3.If you need help, you can go to Introduction and Support (http://english-coffee.com/forumdisplay.php?f=4) (available in English only)
4.Please check our Forum rules (http://english-coffee.com/rules.php).

Haha! Thanks, neyx! I can relate to this. :groove: